Ny säljutbildning lanseras– Volvo Dynamic SalesUtbildning där säljaren tränar på en ny strategi som bättre möter den nya generationens köpare

 

Kan man idag sälja på samma sätt som tidigare, trots att konsumenternas beteende så radikalt förändrats, och detta på relativt kort tid?

Nej knappast! I många fall kommer en helt annan säljstil att ge en dramatisk förbättring i säljarens genomslagskraft. Denna kallar vi Volvo Dynamic Sales.

 

Konkurrensen om affären blir tuffare i takt med att utbudet ökar. Konsumenternas köpbeteende förändras, och många kunder tror sig veta vad de behöver redan innan de träffar en säljare. Men kan då säljaren fortsätta att agera på samma sätt som tidigare trots att så mycket kring affären förändras radikalt?

 

Vi kommer att fokusera på hur denna nya säljstrategi är uppbyggd och du kommer att få reflektera över hur din kundbas skall bedömas utifrån dessa kriterier. Därmed kommer du att kunna avgöra vilken säljstrategi som bäst lämpar sig för de flesta av dina kunder. Låt oss utmana dig ordentligt!

 

Volvo Dynamic Sales är en ny säljutbildning, ett diametralt motsatt alternativ till den traditionella empatiska försäljningen – en säljstrategi som bättre möter de nya förutsättningar som dagens säljare möter.

 

Klicka här för att få veta mer om Volvo Dynamic Sales!

 
Anmäl dig i VCPA, eller kontakta Sara Berg Sjöstedt, sara.berg.sjostedt@ihm.se